A- A A+

Akadálymentesített honlap

Támogatóink

foto

 

Projekt neve


Duna Hungária Építőipari Klaszter szolgáltatásainak fejlesztése, KMOP-1.5.2-2008-0015


Projekt leírása


A klaszter fő célja, hogy tagjai számára olyan egységes vállalkozásfejlesztési folyamatot indítson el,ami elősegíti a régióban és az országban a szakmai újrapozicionálást, közös vállalkozásfejlesztési eszközök alkalmazását, közös marketing és értékesítési stratégiák kialakítását és erős piaci pozició megalapozását. A klaszter tevékenysége és az azok megvalósításával elérni kívánt eredmények: Közös menedzsment kialakítása, melynek eredményeképpen közös irányítási és minőségbiztosítási rendszer alakul ki. Közös értékesítési és marketing stratégia kialakítása, melynek révén egységesen léphetnek fel a tagok régió/hazai/nemzetközi szinten. További eredménye lehet a közös kommunikációnak, hogy az építőiparban tapasztalható bizalomvesztést (egyrészt a lakosság, másrészt a nagy projektek megrendelői végül pedig a szakma részéről) csökkentsük. Marketing rendszer kialakításának menete illetve közös arculat létrehozása. Eredménye: A klaszter, mint egységes szolgáltató megjelenítése, mely egységes elvek és értékrend alapján jelenik meg minden kommunikációs csatornán. A közös adminisztrációs rendszerrel együtt egységes belső és külső kommunikációs rendszer kialakítása, melynek eredménye egy folyamatosan fejleszthető, inteaktív honlap létrehozása és üzemeltetése. Új tagok felkutatása, melynek révén bővül a klaszter szolgáltatási palettája. Közös projektek felkutatása valamint tapasztalatcserék, oktatások és konferenciák szervezése. Új, környezetkímélő technológiák megismerése, melynek lehetséges eredménye hogy minél többen alkalmazni is tudják majd azt. Benchmarking klub létrehozása, a fiatal generáció képzése, a legfrissebb vállalkozásfejlesztési ismeretek megszerzése, hogy lehetősége legyen a klaszternak az EU-s piacon is helyt állni, illetve hogy piaci előnyre tehessünk szert. A végcél pedig közös beruházási projektek kivitelezése, megvalósítása.


Kedvezményezett:


Duna Hungária Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Infoblokk2 altalanos egyes

 


Pro Régió Ügynökség
http://www.kozpontiregio.hu/