A- A A+

Akadálymentesített honlap

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Melyben tájékoztatjuk Látogatóinkat a Duna Hungária Építőipari és Kereskedelmi Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-046079, Adószám: 14386301-2-43 Székhely: 1181 Budapest, Gilice tér 46/b, Képviseli: Ilyés Pál cégvezető) (a továbbiakban: Adatkezelő, Társaság) által üzemeltetett

www.dunahungaria.hu weblap (továbbiakban Weboldal)

      az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megtekinthető a Weboldalunk e célra létrehozott menüpontjában.

Társaságunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására.

Látogató jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki a Weboldalt felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e bármilyen szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk, harmadik országba személyes adatot nem továbbítunk.

A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A Weboldal üzemeltetője Adatkezelő, azaz Társaságunk.

A Weboldal tárhely és domain szolgáltatója: Magyar Telekom Nyrt. (Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt 55., adatvédelmi tisztviselő: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.),

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Társaságunk Weboldala elsősorban építőanyag kereskedelmi tevékenységünk bemutatását célozza.

Lehetőség van azonban arra, hogy a Látogató – építőipari anyagok kereskedelmével foglalkozó Társaság képviseletében eljárva – az oldalunkon keresztül jelentkezzen partnereink közé, illetve e-mailben felvegye a kapcsolatot velünk.

Az így megadott adatok kezelése során tiszteletben tartjuk Látogatóink személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza a jogszabályban előírt tájékoztatást a Weboldalon keresztül megadott, illetőleg a Látogatókkal kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

A Weboldalon megvalósuló adatkezeléseket az alábbi pontok tartalmazzák.

  1. 1.1Adatkezelési cél: Jelentkezés partnerségünkbe

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha a Weboldalunk e célra rendszeresített űrlapjának kitöltésével és a jelentkezés elküldése gomb megnyomásával elküldi tagfelvételi kérelmével kapcsolatos megkeresését.

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), azaz a Társaságunk azon jogos érdeke, hogy a velünk partnerségben álló, illetve tagsági viszont kezdeményező gazdasági társaságok képviselőivel üzleti célból kapcsolatot tarthassunk a megadott elérhetőségeken.

Általunk kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám (a kapcsolatfelvételhez/kapcsolattartáshoz szükséges adatok)

Az árajánlat kéréshez szükséges további adatok: cégnév, cégjegyzékszám, cím (ezen adatok nem tartoznak az EU Általános Adatvédelmi rendeletének hatálya alá.

Az adatok forrása: a kapcsolattartó, mint érintett által kitöltött űrlap.

Adatait a kérelem beérkezésétől az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a törlési kérelem beérkezéséig kezeljük.

Az Ön által megadott adatokat kizárólag Társaságunk munkatársai, valamint a Duna Hungária Zrt. tagjainak képviselői jogosultak megismerni és kezelni.

Az űrlapon elhelyezett szöveges biztonsági kód (ún. captcha) beírásával védjük oldalainkat és adatbázisainkat a robotok által történő feltörés és spamküldés ellen. A captcha révén személyek beazonosítása nem végezhető el.

  1. 1.2Adatkezelési cél: Kapcsolatfelvétel hivatalos elektronikus elérhetőségeinken

A kapcsolattartás menüben megtalálható elektronikus levelezőcímeinkre (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) megküldött levelében Ön a levél elküldésével – mint kifejezett cselekedettel – önként járul hozzá (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) mindazon személyes adatai kezeléséhez, melyeket a levele alapján megismerhetünk.

Kezelt adatok: e-mail cím, üzenet tartalma.

Adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legkésőbb a levél beérkezésétől számított 2 évig, illetve az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, vagy a törlési kérelem beérkezéséig kezeljük.

A kapcsolatfelvétel keretében megadott adatait kizárólag Társaságunk vezetője, illetve munkavállalói kezelik.

Az adatokat a tárhelyszolgáltató által biztosított levelező rendszerünkben tároljuk.

TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOKRÓL (Cookie-k) = SÜTIK

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Weboldalunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében.

Mint Adatkezelő, Társaságunk jogos érdekéből, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választjuk meg és minden esetben oly módon üzemeltetjük a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Weboldal böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

Ezeket általában a böngészés végéig őrizzük, kivéve azt a sütit, amelyet azért helyezünk el, hogy megjegyezze az Ön által jóváhagyott süti-kezelést.

A Google Analytics rendszer, harmadik fél által elhelyezett sütinek számít, a Weboldal látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában nem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart. A sütik által generált, a használatra vonatkozó információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja.

Jelen webhelyen aktív az IP-cím névtelenítése, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi a Látogatók IP-címét. Az ÖN böngészője által, a Google Analytics révén továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból származó egyéb adatokkal. A böngésző megfelelő beállításával megakadályozható a cookie-k tárolása a számítógépen. Ez azonban bizonyos esetekben funkcióvesztést okozhat. Az alábbi link alatt található plug-in (beépülő modul) letöltésével és telepítésével is megakadályozható az, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által generált, a jelen Webhely Ön által történő használatára vonatkozó adatokat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését.

Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek, valamint azok fizikai védelmét egyéb biztonságtechnikai felszereléssel is biztosítjuk.

Számítógépeink és szerverünk biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete előírásainak megfelelően biztosítjuk az adatkezelésben érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítését.

Az érintettek a 1181 Budapest, Gilice tér 46/b postacímre, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött kérelmében gyakorolhatják jogaikat.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatvédelmi tájékoztató megismerhetőségével biztosítjuk, hogy valamennyi felhasználó (függetlenül attól, hogy végül adatkezelésben érintetté válik-e, vagy sem) ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

  1. 1.Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

A Társaság valamennyi adatkezelési tevékenységével kapcsolatban arra törekszik, hogy az érintettek számára valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – írásban adjon meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy személyazonosságát igazolni tudja.

Az érintett személyes adat védelméhez fűződő jogok gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését a Társaság csak abban az esetben tagadja meg, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Amennyiben az egyes adatkezelési célok nem teszik már szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, a Társaság nem köteles olyan kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni, vagy kezelni annak érdekében, hogy az érintett azonosítása megtörténjen.

A Társaság 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A Társaság a tájékoztatást és az általa tett intézkedést díjmentesen biztosítja.

  1. 2.A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  1. 3.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett kérésére a Társaság törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

a)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előző bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő – jelen esetben a Társaság – ellen. A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

  1. 4.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)

az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

  1. 5.Az adathordozhatósághoz való jog

Tekintettel arra, hogy a Társaságunk nem végez automatizált adatkezelést, az adathordozhatósághoz való jogával az érintett nem tud élni.

  1. 6.Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve közérdekű adatkezelés, valamint a jogos érdek alapján végzett profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintettről tárolt adatokat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

PANASZKEZELÉS

Panasz esetén az érintettek a Weboldalon, illetve az előző fejezetben feltüntetett kapcsolati címeken fordulhatnak hozzánk.

A panasz elutasítása esetén az érintettnek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webhely:http://www.naih.hu/

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Weboldalon mindenki számára elérhető.

Társaságunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

A Weboldalról elérhető weboldalak tartalmáért Társaságunk kizárja felelősségét.

Kelt: Budapest, 2018. május hó 25. nap

                                                                                               Duna Hungária Zrt.

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

Érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Társaságunk minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html